Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 110

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2019

In mijn brief van 15 oktober 2018 (Kamerstuk 33 835, nr. 107) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de naderende afronding van de voorgenomen samenvoeging van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van de NVWA met RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR).

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg, dat de inspecteur-generaal van de NVWA en de voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR de overeenkomst tot samenvoeging vandaag hebben ondertekend. De overdracht zal plaatsvinden op 1 juni 2019. Het nieuwe laboratorium zal de naam «Wageningen Food Safety Research» dragen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten