33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 5 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel K, wordt artikel 22a als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de onderdelen a en b.

2. In het vijfde lid wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat een persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, wordt uitgezonderd van de kostendelersnorm.

Met het wetsvoorstel wordt in het voorgestelde artikel 22a van de Wet werk en bijstand geregeld dat de kostendelersnorm niet geldt ten aanzien van studenten. Niet valt in te zien waarom deze uitzonderingspositie ook niet zou moeten gelden voor jongeren met een baan rond het minimumjeugdloon die bijvoorbeeld tussen twee studies inzitten, of voor net afgestudeerde jongeren met een MBO diploma, die nog thuis wonen. Met dit amendement worden ook deze jongeren uitgezonderd van de kostendelersnorm. Uitvoeringstechnisch is het veel eenvoudiger om de hele groep van 18 tot 21 jaar uit te zonderen van de kostendelersnorm, in plaats van slechts een deel van de groep. Derhalve voorziet dit amendement in een uitzondering voor alle personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

P. Heerma

Naar boven