Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633799 nr. 18

33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOIMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat er een verband kan bestaan tussen het gebruik van antidepressiva en het ontstaan of de toename van agressief gedrag;

overwegende dat in meerdere rechtszaken discussie is of is geweest over de mogelijke relatie tussen het medicijngebruik van de verdachte en de mogelijke bijwerkingen;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken om kort na een delict een bloedmonster af te nemen zodat over medicijngebruik meer duidelijkheid kan ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman