Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33783-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Knops c.s. over meer openheid ten aanzien van eventueel in Nederland aanwezige kernwapens
Dossiernummer 33783
Dossiertitel Nucleaire ontwapening en non-proliferatie
Identifier kst-33783-18
Indiener R.W. Knops
Indiener H. van Bommel
Indiener M. Servaes
Indiener S.W. Sjoerdsma
Ondernummer 18
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nucleaire ontwapening en non-proliferatie; Motie; Motie van het lid Knops c.s. over meer openheid ten aanzien van eventueel in Nederland aanwezige kernwapens
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015