33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2014

In mijn brief van 12 mei 2014 aan uw Kamer1 heb ik bericht dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schriftelijk heeft bevestigd dat de beroepsprocedure tegen de concessieverlening voor de Waddenveren is beëindigd en het CBb het Europese Hof van Justitie heeft verzocht tot doorhaling van de prejudiciële zaak.

In diezelfde brief heb ik u ook gemeld dat vervolgens de keuze aan het Europese Hof is om tot doorhaling over te gaan of toch de door het CBb ingediende vragen te beantwoorden.

Ik kan u nu melden dat het Europese Hof heeft besloten tot doorhaling en af te zien van beantwoording van de ingediende prejudiciële vragen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstuk 33 750 XII, nr. 89.

Naar boven