Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-VIII-98".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Onderzoek naar aanpassing van de gewichtenregeling
Dossiernummer 33750-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-VIII-98
Indiener S. Dekker
Ondernummer 98
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Brief regering; Onderzoek naar aanpassing van de gewichtenregeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014