Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-VIII-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-31
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Klaver c.s. over nuttige criteria om de kwaliteit van het onderwijs te meten
Dossiernummer 33750-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-VIII-39
Indiener J.F. Klaver
Indiener R. Bisschop
Indiener J.S. Voordewind
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Indiener M.R.J. Rog
Ondernummer 39
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-11-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Motie; Motie van het lid Klaver c.s. over nuttige criteria om de kwaliteit van het onderwijs te meten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014