Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-A-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33750-A, nr.79) over een analyse naar de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen
Dossiernummer 33750-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-A-97
Indiener E. Ouwehand
Ondernummer 97
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33750-A, nr.79) over een analyse naar de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015