Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-252232
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding rapport van Commissie Risicoregelingen (CRR) en kabinetsreactie
Dossiernummer 33750
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-33750-13
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Ondernummer 13
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Aanbieding rapport van Commissie Risicoregelingen (CRR) en kabinetsreactie
Uitgiftedatum 2013-09-17
Vergaderjaar 2013-2014