Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33726-D".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking
Dossiernummer 33726
Dossiertitel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten
Identifier kst-33726-D
Ondernummer D
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief inzake Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking
Uitgiftedatum 2014-03-31
Vergaderjaar 2013-2014