Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433716 nr. 12

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA

Ontvangen 4 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 7, eerste lid, aanhef, na «jonger is dan 18 jaar» ingevoegd:, dat woonachtig is in Nederland, dat de Nederlandse nationaliteit bezit.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 7a, eerste lid, na «18 jaar heeft bereikt» ingevoegd:, dat woonachtig is in Nederland en dat de Nederlandse nationaliteit bezit,.

Toelichting

Met dit amendement regelt de indiener dat alleen recht op kinderbijslag bestaat voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woonachtig zijn.

Beertema