Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33697-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-239268
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-07-11
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33697
Dossiertitel Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen)
Identifier kst-33697-3
Indiener I.W. Opstelten
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2012-2013