Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433691 nr. 15

33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 4 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In Artikel I, onderdeel C, komt het tweede punt te vervallen.

II

In Artikel II, onderdeel B, komt het tweede punt te vervallen.

III

In Artikel III, onderdeel C, komt het tweede punt te vervallen.

Toelichting

Uiteraard staat het de formeerders vrij om de burgemeester, de commissaris van de Koning of de gezaghebber tussentijds om advies te vragen of hem te informeren, net zoals het de burgemeester, de commissaris van de Koning of de gezaghebber vrij staat inlichtingen over het proces te vragen. Maar dat betreft een kwestie van lokale autonomie die niet bij wet doorkruist moet worden. Het proces is immers van de raadsfracties, zij gaan dus ook over de informatievoorziening.

Schouw Litjens Fokke Van Raak