Kamerstukken in dossier 33691

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33691, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Amendement; Amendement van de leden Fokke en Litjens over het wijzigen van de wijze van benoeming voor burgemeesters, wethouders, (eiland)gedeputeerden, commissarissen van de Koning, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de waterschappen, in een schriftelijke procedure.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Amendement; Amendement van het lid Van Raak over het laten voortbestaan van het vereiste dat een raadslid voorzitter is van een raadscommissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Raak ter vervanging van nr. 11 over het laten voortbestaan van het vereiste dat een raadslid, statenlid of eilandsraadslid voorzitter is van een raadscommissie, statencommissie of eilandsraadscommissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Amendement; Amendement van het lid Litjens c.s. over het uitgangspunt dat de burgermeester ingezetene is van de gemeente waarvan hij burgemeester is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Amendement; Amendement van het lid Schouw c.s. over het in autonomie beslissen door de gemeenteraad en PS over samenwerking met wethouders onderscheidenlijk gedeputeerden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Amendement; Amendement van het lid Schouw c.s. over de betrokkenheid van burgemeester, CvdK of gezaghebber bij de formatie van decentrale vertegenwoordigingen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Motie; Motie van het lid Litjens c.s. over onderzoek naar het woonplaatsvereiste voor wethouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Motie; Motie van het lid Fokke c.s. over een voorstel om zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33691, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Fokke c.s. inzake spookvertegenwoordigers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33691, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal