Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433684 nr. 22

33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN YPMA

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 8.1.6 vervalt.

Toelichting

In artikel 8.1.6 opent de wetgever de mogelijkheid om daar waar het niet lukt tussen gemeenten onderling en tussen aanbieders en gemeenten te komen tot transparantie en uniformiteit in de bekostiging, een oplossing te bieden in de vorm van nadere regelgeving. Echter, het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om hun opdrachtgeversrol waar te maken en gemeenten en aanbieders dienen zelf tot een oplossing komen. Dit maakt nadere regelgeving overbodig.

Van der Burg Ypma