Kamerstukken in dossier 33661

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33661, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Motie; Motie van de leden Ypma en Straus over het bedrag voor DTT besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van een feedbackcultuur op scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 33661, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2016, over de diagnostische tussentijdse toets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 33661, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 33661, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33661, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33661, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33661, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33661, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Brief regering; Stand van zaken pilot DTT (diagnostische tussentijdse toets)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33661, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Brief regering; Reactie op de brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33661, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal