Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33625-329".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-980273
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2020-2021
Dossiernummer 33625
Dossiertitel Hulp, handel en investeringen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33625-329
Indiener S.A.M. Kaag
Ondernummer 329
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Hulp, handel en investeringen; Brief regering; Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2020-2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021