Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433625 nr. 104

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2014

Hierbij bied ik u het beleidskader «Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden» ter informatie aan1.

Via dit beleidskader worden voor de periode 2016 – 2020 maximaal 25 maatschappelijke organisaties of allianties van maatschappelijke organisaties geselecteerd als strategische partner op het gebied van «pleiten en beïnvloeden».

Dit kader bouwt voort op de in april 2013 gepubliceerde nota «Wat de wereld verdient, een nieuwe beleidsagenda voor hulp, handel en investeringen» (Kamerstuk 33 625, nr. 1) en de daaropvolgende uitwerking in de kamerbrief «Samenwerking met het maatschappelijk middenveld in een nieuwe context» van 9 oktober 2013 (Kamerstuk 33 625, nr. 39).

Het beleidskader wordt op 14 mei a.s. in de Staatscourant gepubliceerd.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer