Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33623-G".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake plenaire behandeling wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (33623)
Dossiernummer 33623
Dossiertitel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht
Identifier kst-33623-G
Ondernummer G
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht; Brief inzake plenaire behandeling wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (33623)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014