Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533612 nr. 53

33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 1.000 megawatt van de afgesproken capaciteit van Wind op land nog in het voortraject verkeert;

constaterende dat bovenwettelijke aanvullende eisen van provincies windprojecten bemoeilijken;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat provincies geen bovenwettelijke aanvullende eisen stellen voor windmolenprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren