Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533612 nr. 52

33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat windmolens, net als motorvoertuigen, fabrieken en evenementen moeten voldoen aan de wettelijke geluidsnormen;

constaterende dat de politie de beschikking heeft over genormeerde geluidmeetinstrumenten;

verzoekt de regering, actief te handhaven op de geluidsnormen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren