Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33605-XII-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012
Dossiernummer 33605-XII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012
Identifier kst-33605-XII-7
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Indiener W.J. Mansveld
Ondernummer 7
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012
Uitgiftedatum 2013-06-05
Vergaderjaar 2012-2013