Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-2013 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33591-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 33591
Dossiertitel Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)
Identifier kst-33591-A
Ondernummer A
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178); Eindverslag
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014