33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

Op 16 mei 2019 heb ik u geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen over de bestuurlijke afspraken paramedische zorg voor de periode 2019–2022 (Kamerstuk 33 578, nr. 64). In die brief heb ik aangegeven dat de betrokken partijen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies zouden voorleggen aan hun achterbannen en dat ik u zou informeren over de uitkomsten daarvan.

Tot mijn genoegen laat ik u hierbij weten dat de achterbannen van alle betrokken partijen hebben ingestemd met de gemaakte afspraken. Bijgaand treft u de door alle partijen ondertekende bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019–2022 aan1.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven