Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933578 nr. 66

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2019

Eind april zijn er meerdere artikelen verschenen over het onderzoek dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen met het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) uitvoert over de samenwerking tussen huisarts en drogist. Op verzoek van Kamerlid Kuzu stuur ik u deze brief (Handelingen II 2018/19, nr. 81, item 19).

Project Proeftuinen zelfzorg

Het project is een proef, op kleine schaal, om de samenwerking tussen huisartsen en drogisten en apothekers te stimuleren omtrent elf geselecteerde kleine kwalen bij huisartsen in Tiel en Brummen. Om hiertoe te komen wordt een aantal interventies ingezet die gebaseerd zijn op bestaande informatie en standaarden zoals thuisarts.nl, apotheek.nl en de zelfzorgkaarten van het CBD. Een deel van de monitoring van dit onderzoek wordt gedaan door het NIVEL. Zij kijken binnen de monitoring naar de gevolgen van de interventies in de huisartsenpraktijk. Dit houdt in dat zij onder andere in kaart brengen wat het effect is van de interventies op het aantal huisartsbezoeken voor deze elf geselecteerde kwalen en of de werkwijze wordt gebruikt bij andere kleine kwalen. Daarnaast gaat het NIVEL beschrijven welke patiënten er in de huisartspraktijk binnenkomen via een advies van de drogist of apotheek, maar ook bij wie de huisarts het advies tot zelfzorg geeft. Als onderdeel van het project is ook een klankbordgroep in het leven geroepen waaraan het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Patiëntenfederatie Nederland, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en de Consumentenbond deelnemen.

De nadruk van de proef ligt op de samenwerking tussen huisarts en drogist, het gaat niet om het terugdringen van huisartsenbezoek. Er zullen namelijk ook mensen zijn die regelmatig bij de drogist komen en moet worden geadviseerd naar de huisarts te gaan voor hun kwaal. Daarnaast heeft het NHG aangegeven dat huisartsen bij kleine kwalen, op dit moment, al veel doorverwijzen naar apotheek en drogist voor zelfzorggeneesmiddelen met de voorwaarde dat altijd goede voorlichting wordt gegeven. Om die reden gaat het niet om een nieuwe werkwijze, maar om het meten van het effect van een aantal interventies op deze al bestaande samenwerking.

Tot slot wil ik benadrukken dat het gaat om een proef, waarvan de resultaten nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast is het van belang dat mensen voor hun vragen omtrent kleine kwalen zowel naar de huisarts als naar de apotheek of drogist kunnen en dit staat mijn inziens dan ook niet ter discussie.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins