Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833578 nr. 58

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2018

Op 29 juni 2018 heb ik u geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de huisartsenzorg voor de periode 2019–20221. In die brief heb ik aangegeven dat de betrokken partijen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies zouden voorleggen aan hun achterbannen en dat ik u zou informeren over de uitkomst daarvan.

Tot mijn genoegen laat ik u hierbij weten dat de achterbannen van alle betrokken partijen hebben ingestemd met de gemaakte afspraken. Bijgaand treft u het door alle partijen ondertekende bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019–2022 aan2.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 33 578, nr. 56

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl