33 576 Natuurbeleid

Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 76

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vooral bepaalde landbouwpraktijken, zoals hydrologische veranderingen, barrières opwerpen voor een verder herstel van de natuur in Nederland;

constaterende dat, hoewel noodzakelijk voor het herstel van de natuur in Nederland, de verduurzaming van de landbouw nu slechts langzaam verloopt;

constaterende dat er inmiddels veel voorbeelden zijn van succesvolle natuurinclusieve agrarische bedrijven;

verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van agrarische- en natuurorganisaties om na te gaan hoe de integratie van natuurinclusieve landbouw, op basis van de goede voorbeelden, in de agrarische bedrijfsvoering kan worden versneld, en de Kamer over de resultaten van deze gesprekken te informeren voor de behandeling van de begroting voor 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leenders

Naar boven