33 576 Natuurbeleid

Nr. 80 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN GEURTS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 71

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Alterra aangeeft dat door prioritering binnen de Natura 2000-instandhoudingsdoelen bij uitvoering van beheermaatregelen en toetsing van projecten meer recht kan worden gedaan aan het behoud van de natuurlijke kenmerken van een gebied;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van het doelendocument Natura 2000 te bezien of en hoe ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen in de verschillende gebieden een nadere prioriteitstelling kan plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Naar boven