33 576 Natuurbeleid

Nr. 79 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 70

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de beleidsnota Noordzee 2016–2021 staat dat de kwetsbare vissoorten zijn afgenomen en dat de diversiteit van de visstand is afgenomen;

constaterende dat hoogleraren stellen dat ook lage visserijdruk duidelijk meetbaar nadelige effecten heeft op de vispopulatie en daarmee de kabinetsdoelstelling voor het herstellen van natuurwaarden in gevaar brengt;

spreekt uit dat er de komende jaren meer natuur op de Noordzee moet worden beschermd door het instellen van zeereservaten;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke termijn zeereservaten kunnen worden ingesteld, waar alle vormen van visserij zijn uitgesloten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven