33 576 Natuurbeleid

Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN WASSENBERG

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het uitgangspunt om de natuur te beschermen door lokale overheden en zelfs door de Staatssecretaris steeds vaker wordt losgelaten om commerciële activiteiten in de natuur mogelijk te maken;

constaterende dat veel van deze activiteiten belastend zijn voor de natuur;

constaterende dat de natuur een wettelijk erkende intrinsieke waarde heeft;

verzoekt de regering, de verpretparking van de natuur tegen te gaan en hierover in overleg te treden met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Wassenberg

Naar boven