33 576 Natuurbeleid

Nr. 340 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de middels de Maatregel Gerichte Aankoop gecreëerde stikstofruimte met voorrang te gebruiken voor het voorkomen van handhaving bij en/of het legaliseren van urgente PAS-knelgevallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Naar boven