Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533576 nr. 33

33 576 Natuurbeleid

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een ware concurrentiestrijd is ontstaan tussen de diverse zeehondenopvangcentra in Nederland;

spreekt uit dat (nood)hulpbehoevende dieren hiervan nimmer de dupe mogen worden;

verzoekt de regering, plaatsingskeuze ten behoeve van een (nood)hulpbehoevend zeezoogdier, ter behandeling in een door het Rijk aangewezen opvangcentrum, over te laten aan erkende Eerste Hulpverleners voor Zeehonden (EHBZ-teams) en/of zeezoogdierdeskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus