Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533576 nr. 26

33 576 Natuurbeleid

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SMALING

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland momenteel niet (meer) voldoet aan de Europese Landschapsconventie;

overwegende dat de Kamer via de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. (30 825, nr. 169) heeft verzocht om een strategische uitvoeringsagenda voor de Europese Landschapsconventie;

verzoekt de regering, te zorgen dat Nederland voldoet aan de voorwaarden van de Europese Landschapsconventie, door de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen vast te leggen en te zorgen dat de zorgplicht ten aanzien van het landschapsbeleid door de provincies wordt opgepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Smaling