Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033576 nr. 184

33 576 Natuurbeleid

Nr. 184 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 182

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wildopvangcentra in het hele land moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden,

overwegende dat het van belang is dat de coördinatie tussen provincies, gemeenten en stakeholders versterkt wordt om te voorkomen dat wildopvangcentra omvallen,

verzoekt de regering, om in samenwerking met gemeenten, provincies en stakeholders een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Graus