Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033576 nr. 170

33 576 Natuurbeleid

Nr. 170 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat glyfosaat een omstreden bestrijdingsmiddel is;

constaterende dat Natuurmonumenten dit jaar gestopt is met het gebruik van glyfosaat bij het beheer van hun natuurgebieden;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer het gebruik van glyfosaat stopt bij het beheer van hun natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet