Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933576 nr. 153

33 576 Natuurbeleid

Nr. 153 MOTIE VAN DE LEDEN WEVERLING EN DE GROOT

Voorgesteld 7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang vorig jaar een advies heeft uitgebracht met betrekking tot het opvangen van zeehonden en de rol van opvangcentra;

constaterende dat vorige maand het landelijk zeehondenoverleg is stukgelopen;

overwegende dat het van belang is dat zo veel mogelijk organisaties zijn betrokken bij het ontwikkelen van een landelijk zeehondenakkoord;

verzoekt de regering, zich in te spannen om alle relevante partijen opnieuw aan tafel te krijgen ten behoeve van een breed gedragen zeehondenakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

De Groot