Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933576 nr. 152

33 576 Natuurbeleid

Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN WEVERLING

Voorgesteld 7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland het omgaan met wild is verleerd door de verstedelijking, en meer bewustzijn over rustgebieden en over mogelijk gevaar nodig is;

overwegende dat de wolf zich in Nederland heeft gevestigd en dat daarmee meer provincies, natuurorganisaties, mensen in de omgeving en recreanten met de wolf te maken kunnen krijgen;

verzoekt de regering, een breed maatschappelijk debat te starten over het samen leven met natuur en over de hervestiging van de wolf in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Weverling