Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933576 nr. 146

33 576 Natuurbeleid

Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN BROMET

Voorgesteld 7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister van LNV bij het AO Natuur heeft gesteld dat wolven een beschermde soort zijn, dat er derhalve niet op gejaagd mag worden en dat zij geen reden ziet hier verandering in aan te brengen;

overwegende dat het opstellen en invullen van wolvenplannen op provinciaal niveau plaatsvindt en plaats hoort te vinden, en dat de Kamer hierin geen rol heeft;

constaterende dat periodiek in het maatschappelijk debat politici uitspraken doen die suggereren dat er wel landelijke beleidswijzigingen op dit gebied zouden moeten komen;

van mening dat het maatschappelijk gezien ongewenst is dat er onduidelijkheid over dit onderwerp bestaat;

spreekt haar steun uit voor de lijn van de Minister van LNV met betrekking tot de beschermde status van de wolf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Bromet