Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733576 nr. 105

33 576 Natuurbeleid

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS

Voorgesteld 9 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de breedte van een natuurstrook niets zegt over de aanwezigheid en kwaliteit van natuurschoon;

constaterende dat er geen objectieve criteria zijn voor een minimale breedte van de natuurstrook in relatie tot natuurschoon;

verzoekt de regering, in de maatvoering uit te gaan van een minimale oppervlakte van een halve hectare en de minimale afmeting van 30 meter los te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts