Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733576 nr. 104

33 576 Natuurbeleid

Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN LODDERS

Voorgesteld 9 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de kosten die gepaard gaan met het in stand houden van landgoederen en natuur;

overwegende dat economische dragers de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed en natuur mede mogelijk maken;

overwegende de aanbeveling van Ecorys om maatwerk voor nieuwe functies in bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen en economische activiteiten mogelijk te maken, rekening houdend met het ensemble van natuurschoon;

verzoekt de regering, in overleg met belanghebbenden oplossingen te zoeken voor maatwerk voor economische dragers op landgoederen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Lodders