33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 43 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2018

Hierbij bieden wij u aan het op 25 september 2018 door ons vastgestelde rapport Focus op kosten windenergie op zee1. Deze publicatie verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven