Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202133552 nr. 77

33 552 Slachtofferbeleid

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat ondanks inspanningen van professionals in de branche er onvoldoende verbeteringen worden getoond en dat zelfregulering ontoereikend is gebleken;

van mening dat een onafhankelijk oordeel over letselschadezaken middels tuchtrecht gewenst is;

verzoekt de regering, ervoor te gaan zorgen dat er voor alle professionals

betrokken bij het afhandelen van letselschadezaken een wettelijk verankerd non-hiërarchisch tuchtrecht en een tuchtraad gaan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Van Toorenburg

Van Nispen