Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33529-321".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-795402
Bijlage blg-795403
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021
Dossiernummer 33529
Dossiertitel Gaswinning
Identifier kst-33529-321
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 321
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-01-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gaswinning; Brief regering; Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017