Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2016 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33509-L".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-04-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van gesprekken op 5 april 2016 gevoerd met deskundigen over cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens: kansen en risico's van de invoering van het wetsvoorstel
Dossiernummer 33509
Dossiertitel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)
Identifier kst-33509-L
Ondernummer L
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens); Verslag van gesprekken op 5 april 2016 gevoerd met deskundigen over cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens: kansen en risico's van de invoering van het wetsvoorstel
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016