Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33508-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over de middelen voor de CCMO en de medisch-ethische toetsingscommissies
Dossiernummer 33508
Dossiertitel Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen
Identifier kst-33508-19
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 19
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over de middelen voor de CCMO en de medisch-ethische toetsingscommissies
Uitgiftedatum 2015-09-23
Vergaderjaar 2015-2016