Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-05-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33495-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Meenen over een cao voor bestuurders in het mbo en ho
Dossiernummer 33495
Dossiertitel Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen
Identifier kst-33495-20
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 20
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-05-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen ; Motie; Motie van het lid Van Meenen over een cao voor bestuurders in het mbo en ho
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013