Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433467 nr. D

33 467 Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

33 591 Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)

D1 MOTIE VAN HET LID GANZEVOORT C.S.

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het regeringsbeleid internationale handelsrelaties een belangrijke hefboom zijn ter verbetering van fundamentele vrijheden en mensenrechten,

overwegende, dat deze handelsrelaties vooral in multilaterale verdragen gestalte krijgen,

overwegende, dat deze verdragen een belangrijk middel kunnen zijn om fundamentele rechten te borgen,

roept de regering op zich er in internationale verbanden voor in te zetten dat de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten doorslaggevend worden voor de totstandkoming van internationale economische afspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ganzevoort

Elzinga

Strik

Schrijver

Vos


X Noot
1

De letter D heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33467.