Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33465-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 33465
Dossiertitel Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)
Identifier kst-33465-6
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 6
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-02-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Uitgiftedatum 2013-02-18
Vergaderjaar 2012-2013