Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33452-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-11-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Jasper Van Dijk over stoppen met de wet op het leenstelsel
Dossiernummer 33452
Dossiertitel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel
Identifier kst-33452-7
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Ondernummer 7
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-11-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel; Motie; Motie van het lid Jasper Van Dijk over stoppen met de wet op het leenstelsel
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013