Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333429-(R1988) nr. 5

33 429 (R1988) Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 6 november 2012

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In artikel IV wordt vóór onderdeel A, ingevoegd:

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 september 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele) (32 045) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt of is getreden, worden de volgende wetten als volgt gewijzigd:.